Big Data voor prognose en behandeling

7 December, 2020

Prof.dr. Wiro Niessen (TUD & EUR)

zal ons op maandag 7 december 20:00 uur meenemen in de analyse van grote hoeveelheden biometrische data voor de preventie en therapeutische strategieën van aandoeningen als dementie, hart- en vaatziekten en kanker.

De vergadering wordt als ZOOM-lezing gegeven. De link voor de vergadering wordt de leden per email toegezonden. Geïnteresseerden kunnen zich bij het secretariaat opgeven.