Revalidatie Robotica

3 February, 2020

Prof.Dr.-Ing.Heike Valley;

Op maandag 3 februari 2020 zal Prof.Dr-Ing. Heike Vallery (TUD) ons invoeren in het gebruik van Robotica voor revalidatie. Dit vakgebied kent door science fiction grote bekendheid maar de huidige praktijk is weerbarstiger.