Algemene Vergadering 12 september 2015

De 118e Algemene Vergadering op de KR&ZV werd voor het eerste gedeelte voorgezeten door onze Praeses Magnificus burgemeester Aboutaleb. Na een kort overzicht over de gebeurtenissen bij het Genootschap tussen 2013 en 2015 door onze President Directeur prof. Han Vrijling ging de burgemeester Aboutaleb over tot het uitreiken van de Steven Hoogendijk prijs op het gebied van de medische Proefondervindelijke Wijsbegeerte aan dr. Stijn Keereweer voor zijn proefschrift: ‘Towards Fluorescence Guided Head and Neck Cancer Surgery’. In de laudatio maakte de Vz van de jury prof. Eric Boersma en de promotor prof. Rob Baatenburg de Jong goed duidelijk waarom dit promotiewerk speciaal voor de medische Proefondervindelijke Wijsbegeerte uitblonk. Wat na de huldiging door dr. Keereweer uitstekend werd toegelicht (hier).

Dr. Stijn Keereweer
Dr. Felix Hol

Hierna werd de Steven Hoogendijk prijs op het gebied van de technische Proefondervindelijke Wijsbegeerte door onze PM uitgereikt aan dr. Felix Hol voor zijn proefschrift: ‘Bacterial Societies: Cooperation, Colonization, and Competition in Microscale Ecosystems’ alwaar dr. Hol een uiterst boeiende toelichting op gaf (hier).

Na de pauze nam prof. Vrijling de voorzittershamer over en maakte de namen bekend van de winnaars voor de periode 2013-2015 van de studieprijzen der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Op medisch gebied gingen deze prijzen naar drs. Kitty Snoek voor haar afstudeerscriptie ‘Touch Visual Pain Scale for Infants’ en naar drs. Willem Jan Fokkink voor zijn scriptie ‘IgG Fe treatment of Guillain-Barre Syndrome’. En op technisch gebied naar Ir. Lisanne Rens voor haar scriptie ‘Improving the Algal Bloom Prediction in the North Sea by Kalman filtering’ en Ir. Jan Schneiders voor zijn scriptie ‘Time-Supersampling by Vortex-in-Cell Simulation’. Na de respectievelijke laudatio gaf ieder van hen een korte samenvatting van hun werk.

Na een inleiding van onze President Directeur dat we nu naar een overtreding van onze Plan & Grondwet gaan luisteren omdat economie daarin niet als Proefondervindelijke Wijsbegeerte wordt vermeld, hield prof.dr. Lex Hoogduin een referaat over ‘Rethinking Economics’ (hier) waarin hij aangaf dat er binnen de economie twee tegengesteld denkende scholen zijn: 1) de mainstream economen die ervan uitgaan dat economische fenomenen -naar het voorbeeld van de natuurkunde en bv. scheikunde- wiskundig te modelleren zijn en 2) de Oostenrijkse school die vanuit geaccepteerde axioma’s bepaalde trends logisch kan beredeneren. Belangrijk idee van de Oostenrijkse school is dat personen in het economisch verkeer zeker niet voorspelbaar rationeel gedrag vertonen daar waar de mainstream economen daar juist wel vanuit gaan. Proponent van de 1e school was o.a. Jan Tinbergen en van de 2e school Ludwig von Mises. De huidige economische toestand van ‘Secular Stagnation’ kan overigens geen van beide scholen goed verklaren en zeker niet aangeven wat er nou moet gebeuren om uit het dal te geraken maar de mainstream heeft er de meeste moeite mee omdat de Oostenrijkse school bepaalde zaken eenvoudigweg als gegeven kan beschouwen. In het levendige vragenkwartiertje werden er inmiddels -na bijna 250 jaar- verkregen Proefondervindelijke ideeën met de zaal uitgewisseld, waarna de middag werd afgesloten met de gebruikelijke borrel en aansluitend gezellig en goed smakend diner.

Een samenvatting van de middag vindt u in dit filmpje (hier).