Sinds de oprichting op 3 juni 1769 probeert het Genootschap het gedachtengoed van de stichter: Steven Hoogendijk en Bestuurderen: Salomon de Monchy, Leonard Patyn, Lambert Bicker, Cornelis Nozeman, Martinus Schouten en Jan Daniel Huichelbos van Liender, onder de zinspreuk: “Certos feret experientia fructus”, vrij vertaald “Alleen het experiment werpt vruchten af”, hoog te houden.

Op 7 juni 2019 is dit gedachtengoed gevierd in aanwezigheid van:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden,
onze Protectrix met -voor de gelegenheid nog eenmaal- het aloude en beproefde wetenschappelijke instrument: ‘Prijsvraag’ (zie filmpje).
Deze jubileumprijsvraag: “Hoe kan de verbinding tussen de wetenschapper en het publiek op proefondervindelijke wijze verbeterd worden“, kende 22 inzendingen. Daaruit is door een jury o.l.v. onze Praeses Magnificus: Burg. Ahmed Aboutaleb, uit drie finalisten de winnaar bepaald.

Dr. Athina Vidaki (I-Lab-U), Dr. Ingrid Mulder, Drs. Adja Waelput en Burg. Aboutaleb

Naast de prijvraag is het eerste exemplaar van het jubileumboek: “We zijn pas net begonnen“, aan onze Protectrix is overhandigd.

H.K.H. Prinses Beatrix ontvangt het eerste exemplaar van Pres.Dir. Prof.dr.ir. Peter Wieringa.

Na afloop is er tijdens een genoeglijke borrel nog uitgebreid nagepraat. Tevens waren voor de gelegenheid van het Teylers Museum geleende historische instrumenten te bewonderden en werd van nagebouwde exemplaren de werking verklaard.

Prinses Beatrix in gesprek met de finalisten
Dr.ir. Rolf Hut toont nagebouwde harmonograaf. Fotos: Wilmar Dik, reclamebeeld.nl

Vooral de door studenten nagebouwde harmonograaf trok de aandacht maar dr.ir. Rolf Hut had meer in petto.

Hierna verhuisde het gezelschap naar het nog bestaande onderdeel van het voormalig Beursgebouw om daar af te sluiten met een diner alwaar vml. Pres.Dir. Prof.drs.ir. Han Vrijling een vlammend betoog hield waarom de Industriele Revolutie niet in het Holland van de 18e eeuw begon en ook Economie een Proefondervindelijke wetenschap is, althans dat inzicht zou een hoop problemen kunnen voorkomen.