Naast de vele verhandelingen die het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte in de eerste twee eeuwen van haar bestaan heeft uitgegeven zijn er bij bijzondere jubilea speciale publicaties uitgegeven.

Gedigitaliseerde verhandelingen treft u o.a. via deze links aan:
Verhandelingen: 1e reeks, 1e deel (1774); 1e reeks, 6e deel (1781); 1e reeks 9e deel (1790); Nieuwe Verhandelingen: 2e reeks, 1e deel (1868); Nieuwe Verhandelingen: 3e reeks, 4e deel, 2e stuk (1995) en de laatst geschreven verhandelingen: 3e reeks, 4e deel, 3e stuk (2008).

Voor het 150 jarig jubileum treft u (hier) de zgn. ‘Kuenen’ aan. Dit jubileumboek geeft een overzicht van de stand van de natuurkunde in het jaar 1919 en wat Nederland daaraan heeft bijgedragen. Van de Herdenkingsbijeenkomst c.q. Algemene Vergadering op 20 september 1919 inclusief een feestrede van het Lid-Honorair Prof. Dr. H.A. Lorentz over de nieuwe inzichten over elektriciteit leest u hier de aankondiging in de NRC (blz. 9 onderaan) en hier het verslag. En over de bijdragen -van leden- van het BGPW aan m.n. Relativiteit kunt u hier terecht.

Voor het 200 jarig bestaan is een iets andere vorm gekozen welke u in delen hier, hier, hier en hier aantreft. Dit jubileumboek behandelt de activiteiten van het Genootschap tussen 1919 en 1969.

Voor het 225 jarig jubileum in 1994 heeft Prof.dr. Mart van Lieburg een verhandeling over de naoorlogse periode geschreven (hier).

En voor het 250 jarig bestaan is opnieuw een jubileumboek samengesteld dat in juni 2019 in druk is verschenen en waarvan het eerste exemplaar aan onze Protectrix: Prinses Beatrix der Nederlanden is overhandigd.
U kunt hier een voorproefje beluisteren en het boek met alle interviews vindt u hier.

Overhandiging eerste exemplaar ‘We zijn pas net begonnen’ aan H.K.H. Prinses Beatrix.