Sinds 2018 is een selectieve groep van jonge academische toptalenten van de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit als kandidaat-lid verbonden aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte (BGPW). De kandidaat-leden geven, samen met het huidig bestuur en enkele leden, vorm en inhoud aan de verjonging om zo de toekomst van Bataafsch Genootschap te waarborgen.

Wie zijn de Kandidaat-Leden?

Om nieuwe leden voor te bereiden op een volwaardig lidmaatschap van het Bataafsch Genootschap en de exclusiviteit en kwaliteit van de deelnemers te waarborgen, worden academische toptalenten gericht en persoonlijk uitgenodigd. Personen die hiervoor in aanmerking komen zijn young academic professionals, promovendae en excellente studenten die aan tonen zich in te willen zetten voor wetenschap en maatschappij. Zij zijn bovenmatig geïnteresseerd in de impact van academisch onderzoek, willen hun kennis delen met anderen en hebben multidisciplinaire interesses. Daarnaast hebben de kandidaat-leden een internationale oriëntatie die aansluit bij de diversiteit van de huidige wetenschappelijke wereld.

Wat doen de Kandidaat-Leden?

Wij leveren een bijdrage door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en actief deel te nemen aan bijeenkomsten van het BGPW. Een aantal keren per jaar komen wij samen op een bijzondere locatie in Rotterdam en Delft. Onze activiteiten en bijeenkomsten bieden academische toptalenten uit Rotterdam en Delft een podium voor discussies, lezingen, prijsvragen, journal- en boekbesprekingen en andere vormen van kennisoverdracht. Daarnaast bezoeken de kandidaat-leden gezamenlijk andere academische kennis podia en instellingen. Door middel van deze initiatieven vormen wij een platform van kennisoverdracht tussen verschillende leeftijdsklassen en kennisdisciplines.

Er wordt ook actief gewerkt aan een cross-science PhD-programma in samenwerking met de Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft en het internationale bedrijfsleven, zodat kandidaat-leden van het Bataafsch Genootschap optimaal een positie kunnen verwerven in de academische wereld.

Hoe word ik Kandidaat-Lid?

Ben jij als jong academisch toptalent geïnteresseerd in het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte en wil je nader kennis maken? Neem dan contact op met de kandidaat-leden commissie via kandidaten@bataafschgenootschap.nl.