Introductie:

Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte (=experimentele wetenschap) is één van de oudste wetenschappelijke genootschappen van ons land. Opgericht in 1769 in Rotterdam door Steven Hoogendijk: een rijke klokkenmaker. Waarschijnlijk naar het voorbeeld van de Accademia dei Lincei (1603-1651) en de Royal Society (1660-heden). Werden in de eerste anderhalve eeuw van haar bestaan vooral verschillende vormen van technische innovatie bevorderd, in de afgelopen eeuw kwam de nadruk te liggen op zowel de geneeskunde als de techniek. Het genootschap bezat een eigen laboratorium en een uitgebreid arsenaal van historische wetenschappelijke instrumenten, alsook een uitgebreide historische innovatie-bibliotheek. Helaas is het merendeel van deze bezittingen verloren gegaan bij het bombardement op Rotterdam in mei 1940.

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte onder de zinspreuk: 'Certos Feret Experientia Fructus'

Hoofddoel uit 'Plan en Grondwet' van 1771: . . "Eensdeels, en wel voornamelijk, het verbeteren en uitvinden van Kunst- en Werktuigen, die strekken kunnen voordeele van den Landbouw, Zeevaart, Werktuiglijke Kunsten en Fabrijken, ter in standhoudinge en verbeteringe van Rivieren, Dijken, Wegen en Landerijen, of ten nutte van eenige andere voornaame Takken der Nationaale Huishoudinge. Andersdeels, bedoelt het ook het ontdekken, en bevestigen door ontwijffelbare Proeven, nieuwe waarheden of kundigheden in de Natuurkunde, Scheikunde, Natuurlijke Historie, Ontleedkunde, Natuurkunde van 's Menschen Lighaam, Praktikaale Genees- en Heelkunde, het uitvinden van nieuwe Genees- en Heelmiddelen enz. Eindelijk, beöogt het Genootschap het nader bevestigen, door nieuwe en zekere Proeven, van reeds gekende voornaame Waarheden in die Weetenschappen".