Protectrix
H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden
Praeses MagnificusIng. Ahmed Aboutaleb
President DirecteurProf.dr. Maikel P. Peppelenbosch
DirecteurenProf.dr.ir. Peter A. Wieringa
Prof.dr.ir. Kees Vuik
Dr. Joop A.M.J.L. Janssen
1e SecretarisJhr.dr.ir. Adriaan J.P. de Lange MSc, MBA
2e SecretarisDrs. Corrie-Christine van der Woude
 President AdministrateurMr. Carel J.H. baron van Lynden
AdministrateurenProf.dr. Jolien W. Roos – Hesselink
Lex D. Fontein
Mr. Bert Westendorp
Mr. Charles de Monchy MBA

De taakverdeling binnen het bestuur staat omschreven in Plan en Grondwet.

Bestuur 2018:

Voorste rij v.l.n.r. Adriaan van Eeghen, Arthur Denneman, Flora de Waard-vd Spek, Burgemeester Aboutaleb, Han Vrijling en Peter Wieringa. Achterste rij v.l.n.r. Joop Janssen, Bert Westendorp, Adriaan de Lange en Carel van Lynden.