F.W. Conrad Jr (1800 – 1870) /1/ was lid vanaf 1834 en consultant vanaf 1863. Dhr. Conrad Jr heeft zich in het bijzonder ingespannen de Nederlandse infrastructuur: waterstaat en spoorwegen, te verbeteren en werd internationaal bekend door zijn voorzitterschap van de commissie die de onderkoning van Egypte heeft geadviseerd over de aanleg van het Suez-kanaal /2/.

In Nederland is hij bekend geworden als een van de grondleggers van het spoorwegnet en was een drijvende kracht achter de keuze voor stoombemaling bij de drooglegging van de Haarlemmermeer /3/.

/1/ Wikipedia: F.W. Conrad
/2/ Boek: Reizen naar de landengte van Suez …
/3/ Memorie: Over het gebruik van stoom …