Jaarprogramma 2022-2023, thema:
“Energietransitie”

3 okt. 2022Dr. Niek Sperna WeilandDuurzamer opereren
Samenvatting / Opname van de lezing.
7 nov. 2022Prof.dr. Louise Gunning-SchepersWat kunnen bestuurders leren van Covid voor de energietransitie?
Samenvatting en presentatie.
12 dec. 2022Prof.dr.ir. Jan-Leen KloostermanKernenergie: trends en thorium.
Samenvatting / Opname van de lezing.
16 jan. 2023Dr. Susanne Waaijers – Van der LoopDuurzaamheid voetafdruk Nederlandse zorgsector
Samenvatting / Opname van de lezing
10 feb. 2023Dr. Katherine High, MD
winnaar ISHA 2022
Medical Engineering branch: ‘Gene Therapy’
Public Lecture: Thursday 9, 16:00h, Queridozaal, EMC
Livestream Symposium: Friday 10, 10-13:00h (here).
Award Ceremony: Friday 10, 15:45h, Burgerzaal stadhuis
6 mrt. 2023Prof.dr. Ad van WijkWaarom waterstof?
3 apr. 2023
Prof.dr. Miro ZemanInpassing van door PV gegenereerde stroom in onze netten

Activiteiten Kandidaat-leden commissie:

8 juni 2020Lezing Prof.dr. Frank GrosveldOntdekking van een humaan monoklonaal antilichaam tegen SARS-CoV-2: verslag en publicatie.
7 jan. 2021
Podcast Prof.dr. Frank GrosveldVoortgang in de ontwikkeling van een antilichaam tegen SARS-CoV-2.
15 mei
2021
Podcast Prof.dr. Maikel PeppelenboschInterview met Pres. Dir. BGPW Maikel Peppelenbosch.
3 feb. 2022Lezing Prof.dr. Marc MureauDe toegevoegde waarde en dilemma’s van borstreconstructieve chirurgie.
3 mrt. 2022Lezing Drs. Dirk VerhoevenPreventie van voedselallergie.
16 mei 2022Lezing Drs. Carlijn JordansHIV-indicatoraandoeningen, HIV #aware.hiv
passcode: rrj556?g

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

Bij de lezingen zijn voor niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.

NB. Ivm. Corona zal, naast de fysieke bijeenkomst, iedere lezing ook als Zoom-sessie worden verzorgd.