Jaarprogramma 2021-2022, thema:
“Covid – Lessons Learned”

18 sept. 2021Mr.drs. Bruno BruinsIn – en uit de politiek, veerkracht vereist.
1 okt. 2021Prof.dr. Nicholas AyacheWinner International Steven Hoogendijk Award 2020
1 nov. 2021Prof.dr. Marion KoopmansCOVID-19: Lessen voor de toekomst.
Powerpoint presentatie van de lezing.
6 dec. 2021Prof.dr.ir. Piet van MieghemVirusverspreiding in netwerken.
Opname van de lezing.
10 jan. 2022Dr. Annoesjka CaboBrengt onderwijs op afstand de universiteit dichterbij.
Opname van de lezing.
7 feb. 2022Prof.dr. Marc BontenDe snelste weg naar een effectieve behandeling.
Opname van de lezing.
7 mrt. 2022Prof.dr.ir. Serge HoogendoornVoetgangergedrag na de pandemie.
Opname van de lezing.
4 apr. 2022
Prof.dr. Ernst KuipersLockdown: medische tegenover sociaal-economische impact op de samenleving.
Opname van de lezing.

Activiteiten Kandidaat-leden commissie:

8 juni 2020Lezing Prof. GrosveldOntdekking van een humaan monoklonaal antilichaam tegen SARS-CoV-2: verslag en publicatie.
7 jan. 2021
Podcast Prof. GrosveldVoortgang in de ontwikkeling van een antilichaam tegen SARS-CoV-2.
15 mei
2021
Podcast Prof. PeppelenboschInterview met Pres. Dir. BGPW Maikel Peppelenbosch.

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

Bij de lezingen zijn voor niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.

NB. Ivm. Corona zal, naast de fysieke bijeenkomst, iedere lezing ook als Zoom-sessie worden verzorgd.