Jaarprogramma 2019-2020, thema: “Robotisering in de zorg”

7 okt 2019Prof.dr. Hans-Peter Brunner – La RoccaTelebegeleiding van hartfalen – vandaag en morgen.
4 nov 2019Prof.dr.ir. Pieter JonkerZorgrobot Lea.
2 dec 2019Prof.dr. Maroeska RoversNo more toys for boys: de uitdagingen rondom robotisering in de zorg.
6 jan 2020Dr. Martijn BusstraDa Vinci voor Urologie
3 feb 2020Prof.Dr.-Ing. Heike ValleryRevalidatie Robotica
2 mrt 2020Ir.Dr. Chris VerhoevenDE MENS ALS TUSSENSTAP
6 apr 2020
Prof.dr. John SchmitzKansen en gevaren van AI op onze samenleving

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

Bij de lezingen zijn niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.