Jaarprogramma 2020-2021, thema:
“Artificial Intelligence”

7 sept. 2020Prof.dr. John SchmitzKansen en gevaren van AI op onze samenleving.
Opname van de lezing.
2 nov 2020Prof.dr.ir. Rob KooijDe verspreiding van COVID-19 begrijpen: de rol van AI.
Opname van de lezing.
7 dec 2020Prof.dr. Wiro NiessenAnalyse van grote (beeld)databestanden met AI om prognose en behandeling van ziekten te verbeteren
11 jan 2021Prof.dr. Jaap van den HerikWordt nog ingevuld
1 feb 2021Prof.dr.ir. Inald LagendijkMeaningful human control over AI
1 mrt 2021Dr. Erik SchoonArtificial Intelligence; de toekomst voor de endoscopie?
12 apr 2021
Prof.dr. Michael AbramoffEthiek van autonome kunstmatige intelligentie

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

NB. Voor 2020 worden de lezingen via ZOOM (video-conferencing) gedaan.
Voor 2021 wordt dat opnieuw beoordeeld.

Bij de lezingen zijn niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.