Jaarprogramma 2020-2021, thema:
“Artificial Intelligence”

Activiteiten Kandidaat-leden commissie:

8 juni 2020Lezing Prof. GrosveldOntdekking van een humaan monoklonaal antilichaam tegen SARS-CoV-2: verslag en publicatie.
7 jan. 2021
Podcast Prof. GrosveldVoortgang in de ontwikkeling van een antilichaam tegen SARS-CoV-2.
15 mei
2021
Podcast Prof. PeppelenboschInterview met Pres. Dir. BGPW Maikel Peppelenbosch.

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

NB. Voor 2020 worden de lezingen via ZOOM (video-conferencing) gedaan. Ook voor 2021 wordt dat -ivm. de 2e Coronagolf- gecontinueerd.

Bij de lezingen zijn niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.