Jaarprogramma 2023-2024, thema: “Water”

23 sep. 2023Algemene Vergadering:
Prof.dr.ir. Louise Fresco
Voedselproductie en duurzaamheid.
2 okt. 2023
6 nov. 2023
4 dec. 2023Drs. Tom OostromDromen, durven, doen: De draagbare kunstnier casus.
8 jan. 2024Prof.dr.ir. Bas JonkmanAanpassing aan zeespiegelstijging en behoud van waterveiligheid.
5 feb. 2024Prof.dr.ir. Merle de KreukDe vieze kant van watertechnologie.
4 mrt. 2024Prof.dr.ir. Mark BakkerGrondwater: onzichtbare bron van zorgen en leven.
8 apr. 2024

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

Bij de lezingen zijn voor niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.

NB. Naast de fysieke bijeenkomst zal iedere lezing ook als Zoom-sessie kunnen worden gevolgd.