Jaarprogramma 2023-2024, thema: “Water”

23 sep. 2023Algemene Vergadering:
Prof.dr.ir. Louise Fresco
Voedselproductie en duurzaamheid.

Opname van de lezing
2 okt. 2023Prof.dr. Jeffrey BeekmanVloeistof, ionhuishouding en taaislijmziekte en hoe chronische ziekte toch verenigbaar is met een gezond leven.
Samenvatting en Opname van de lezing
6 nov. 2023Dr. Ronald WatermanAquapuncture: revitaliseer water in en om de stad.
Samenvatting en Opname van de lezing
4 dec. 2023Drs. Tom OostromDromen, durven, doen: De draagbare kunstnier casus.
Samenvatting en Presentatie
15 jan. 2024Prof.dr.ir. Bas JonkmanAanpassing aan zeespiegelstijging en behoud van waterveiligheid.
Samenvatting en Presentatie
5 feb. 2024Prof.dr.ir. Merle de KreukDe vieze kant van watertechnologie.
Samenvatting en Presentatie
4 mrt. 2024Prof.dr.ir. Mark BakkerGrondwater: onzichtbare bron van zorgen en leven.
Samenvatting en Presentatie
8 apr. 2024Prof.dr. Maikel PeppelboschAlcohol en z’n uitwerking op het (menselijk) lichaam.
Opname van de lezing.

Lezingen Bataafsch Genootschap

De lezingen starten om 20 uur ‘s-avonds. Deze gewone vergaderingen der leden van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam vinden gewoonlijk plaats in zaal SH 2 op de begane grond van het Rotterdamse stadhuis (ingang via poort B aan de achterzijde van het gebouw).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om vanaf 18 uur een dagschotel te eten bij Dudok, Meent 88. Opgave voor deelname aan de maaltijd uiterlijk 12:00 uur op de betreffende maandag per email bij de secretaris: secretariaat@bataafschgenootschap.nl. Kosten voor eigen rekening.

Bij de lezingen zijn voor niet-leden van het Genootschap van harte welkom, indien zij als introducé van een lid meekomen of via de secretaris om een uitnodiging hebben gevraagd.

NB. Naast de fysieke bijeenkomst zal iedere lezing ook als Zoom-sessie kunnen worden gevolgd.