122e Algemene Vergadering 23 september 2023

Praeses Magnificus Burg. Aboutaleb opent om 14:30 uur de druk bezochte 122e Algemene Vergadering bij de KR&ZV De Maas (hier) en heet de meer dan 80 aanwezige prijswinnaars, gasten en leden van het Genootschap van harte welkom. Na een kort resume van de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren door de President Directeur prof.dr. Maikel Peppelenbosch en de voorlezing van een blijk van aanhankelijkheid aan onze Protectrix H.K.H. Prinses Beatrix wordt overgegaan tot het drukke programma van de uitreiking van de medische en technische Steven-Hoogendijk-prijs en studieprijzen.

De medische Steven-Hoogendijk-prijs 2023 ging deze keer naar Dr. Floris Roos voor zijn proefschrift: ‘Studying the Biliary Tree using Organoid-Technology‘ welke door de jury bestaande uit: Dr. Gwenny Fuhler (EMC), Dr. Yuri van der Burgt (LUMC) en Dr. Arjo Loeve (TUD) was voorgedragen. De laudatio met toelichting op deze voordracht van Dr. Gwenny Fuhler en het persoonlijk woord door de promotor Prof.dr. Luc van der Laan vindt u (hier). En de presentatie van Dr. Roos over zijn werk: het mogelijk maken van de bestudering van de levende al dan niet zieke gal-boom buiten het lichaam, vindt u (hier).

De technische Steven-Hoogendijk-prijs 2023 ging naar Dr. Xiao Xue voor zijn proefschrift: ‘Performance Benchmarking of Silicon Quantum Processors‘. Dr. Xue was unaniem voorgedragen door de jury bestaande uit: Prof.dr.ir. Matthijs Langelaar (TUD), Prof.dr.ir. Mirjam Snellen (TUD) en Dr.ir. Robbert Kleerebezem (TUD). De laudatio van Prof. Matthijs Langelaar en uitvoerige toelichting op de persoon van Xiao Xue door de promotor Prof.dr.ir. Lieven Vandersypen met o.a. waarom hij al twee keer in Nature heeft gestaan waarvan een keer zelfs op de cover, vindt u (hier). En de presentatie van Dr. Xue over Quantum computers en zijn werk met het behalen van de 99% betrouwbaarheid van de uitkomst van berekeningen kunt u (hier) bekijken.

Praeses Magnificus Burg. Aboutaleb met Dr. Floris Roos en met Dr. Xiao Xue

Na een korte pauze neemt President Directeur Maikel Peppelenbosch de voorzittershamer over van Praeses Magnificus Aboutaleb die andere verplichtingen heeft.

Als eerste studieprijs vraagt prof. Peppelenbosch Drs. Daniek Teijema en haar begeleider Dr. Casper Rokx naar voren te komen. Mw. Teijema en Mw.Drs. Sanne Jaarsma zijn door de Directeuren Peppelenbosch en Janssen uit een lijst van 120 afstudeerders uit de periode 2021 – 2023 gekozen.

Dr. Rokx geeft een toelichting op de persoon van mw. Teijema (hier) en die geeft een presentatie over haar werk: ‘hoe het HIV virus zich verstopt’ (hier). Vervolgens vraagt Maikel Peppelenbosch Drs. Sanne Jaarsma en haar begeleider Drs. Iris Levink naar voren. Drs. Levink geeft een toelichting op de persoon van mw. Jaarsma (hier) waarna die haar werk over: ‘levenslange lever cyste surveillance’, toelicht (hier).

Hierna vraagt prof. Peppelenbosch Ir. Marianne Schaaphok en haar begeleider Prof.dr. Fred Vermolen naar voren te komen. Mw. Schaaphok en Mw.Ir. Friederike Nintzel zijn door de Directeuren Wieringa en Vuik uit de 16 Best Graduates van 2021 en 2022 gekozen voor beste scripties van de TU Delft op het gebied van de Proefondervindelijke Wijsbegeerte.

Prof. Vermolen geeft een toelichting op het afstudeeronderwerp en de persoon van Marianne Schaaphok (hier) en mw. Schaaphok een presentatie over haar afstudeerwerk: ‘wiskundig model voor brandwonden’ (hier). Tot slot vraag Maikel Peppelenbosch Prof.dr. Frank Hollmann naar voren te komen als begeleider en vertegenwoordiger van Ir. Friederike Nintzel die Online vanuit Cambridge aanwezig is. Prof. Hollmann geeft een toelichting op zgn. Green Chemistry for Medication waarbij de hoeveelheid afval voor het produceren van een pil: nu 1 – 2 kg/pil, zoveel mogelijk wordt teruggebracht en hoe mw. Nintzel’s afstudeerwerk daaraan heeft bijgedragen (hier). En vervolgens spreekt mw. Nintzel via Zoom over haar afstudeerwerk (hier).

Pres. Dir. Prof. Peppelenbosch met de scriptieprijswinnaars

De vergadering wordt afgesloten door Prof.dr.ir. Louise Fresco met een zeer interessante lezing over ‘Duurzaamheid en voedselproductie’ die iedereen aan t denken zet (hier). Voedselproductie brengt altijd meer dimensionale keuzes met zich die moeilijk onder een noemer te vangen zijn waardoor ‘de prijs’ een te veel vereenvoudigde maat is om een ‘juiste keuze’ te maken. Neem bv. de keuze tussen ‘yoghurt met aardbeien(smaak)’ of ‘yoghurt met aardbeien’. Wat is beter? Dat beter omvat vele dimensies zoals: komen de aardbeien uit het buitenland, uit NL of uit de kas? En hoeveel energie kost het om de aardbeiensmaak te maken en aan de yoghurt toe te voegen. Als in dit voorbeeld, blijkt vaak dat het industrieel meest bewerkte product duurzamer is dan het ‘natuurlijke’ product. En ook bij bijvoorbeeld vegetarisme kunnen kanttekeningen worden gezet waardoor het eten van een minimale hoeveelheid vlees / dierlijke eiwitten per week ‘beter’ is dan volledig vegetarisch te zijn.

Prof.dr.ir. Louise Fresco over ‘Voedselproductie en duurzaamheid’

Met deze kanttekeningen kijken we bij de borrelhapjes en het afsluitend diner anders naar Proefondervindelijke Wijsbegeerte over de geboden gerechten en gaan genoeglijke discussies tussen de 50 winnaars, gasten en leden over meer dan de onderwerpen van de winnende proefschriften en afstudeerscripties.