121e Algemene Vergadering

18 september, 2021

De 121e Algemene Vergadering staat gepland voor zaterdagmiddag 18 sept. bij de KR&ZV De Maas. We hopen deze bijeenkomst met een zo groot mogelijk aantal lijfelijk aanwezige leden te kunnen houden maar plannen ook een live-stream zodat voor iedere omstandigheid de vergadering kan worden gevolgd.

Programma:

Na een korte behandeling van de vergaderagenda worden de Steven Hoogendijk prijzen voor beste promoties uitgereikt aan Dr. Patrick Meyer Sauteur voor zijn proefschrift aan het Erasmus MC vakgroep Medische Microbiologie en Infectieziekten en aan Dr.ir. Yared Abayneh Abebe voor zijn proefschrift aan het IHE Delft for Water Education.

En zullen de afstudeerprijzen voor beste scripties van het Erasmus MC worden uitgereikt aan Drs. Simone Witte en Drs. Rolf Kok en van de TU Delft aan Ir. Chiara Mazza en Ir. Rick Waasdorp.

Na deze plechtigheden is het de Directeuren van het BGPW een grote eer dat Mr.Drs. Bruno Bruins bereid is gevonden de eerste lezing in de cyclus: ‘Covid – Lessons Learned’ te verzorgen.