122e Algemene Vergadering

23 september, 2023

Op zaterdag 23 september a.s. zal voor de 122e keer onze Algemene Vergadering worden gehouden en prijzen voor beste proefschriften en beste scripties 2021 -2023 aan het Erasmus MC en de TU Delft worden uitgereikt.

Het programma is aldus:
14:00 – 14:30 uur Inloop met koffie en cake
14:30 – 14:45 uur Korte vergadering olv. onze Praeses Magnificus Burg. Aboutaleb met een
toelichting op gebeurtenissen 2021 – 2023
14:45 – 16:00 uur Uitreiking van de Steven Hoogendijk prijzen voor beste promoties 2021–2023
aan het Erasmus MC gewonnen door Dr. Floris Roos voor zijn proefschrift:
‘Studying the Biliary Tree using Organoid-Technology’
met promotoren: Prof.dr. Jan IJzermans en Prof.dr. Luc van der Laan en
aan de TU Delft gewonnen door Dr. Xiao Xue voor zijn proefschrift:
‘Performance benchmarking of silicon quantum processors’
met promotor: Prof.dr.ir. Lieven Vandersypen.
16:15 – 17:30 uur Uitreiking prijzen voor beste proefondervindelijke scripties:
twee van het Erasmus MC en twee van de TU Delft.
17:30 – 18:15 uur Lezing Prof.dr. Louise Fresco over ‘Duurzame voedselproductie’.
18:15 – 19:00 uur Borrel met prijswinnaars.
19:00 – 22:00 uur Diner ter ere van de prijswinnaars.

Voor aanmelding voor de Algemene Vergadering en/of het diner ontvangt u -zoals gebruikelijk- begin september een email.