Aquapuncture

6 november, 2023

Dr. Ronald Waterman over het revitaliseren van binnenwateren in en rond de stad.

Geef water een meer centrale plek te geven in steden langs rivieren, meren en kanalen: Aquapuncture. Een model waarmee de maatschappelijke kosten en baten van het opwaarderen van waterwegen en waterfronten kunnen worden bepaald.

Zie ook: RonaldWaterman\Aquapuncture.