Brengt onderwijs op afstand de universiteit dichterbij?

10 januari, 2022

Dr. Annoesjka Cabo, Directeur onderwijs faculteit EWI van de TU Delft (hier).

Zoals uit de afgelopen anderhalf jaar van leven met een pandemie is gebleken, is het (hoger) onderwijs niet berekend op een grote internationale gezondheidscrisis. Anderzijds is zichtbaar geworden welk belang de maatschappij, studenten en wetenschappers aan goed onderwijs hechten. Fundamentele vragen over wat men verwacht van ons onderwijs, haar toegankelijkheid en de kwaliteit wachten dringend op antwoord.
Deze en andere vragen zal Dr. Cabo graag in haar lezing behandelen.

Vanwege de Lock-down zal de lezing alleen Online plaatsvinden. Aanvang 20:00 uur waarvoor u een Zoom-link per email krijgt toegezonden.