Engineering Meaningful Human Control.

1 februari, 2021

Prof.dr.ir. Inald Lagendijk

Met de steeds verdere opkomst van Artificial Intelligence (AI) gaan processen vaker automatisch en met minder of zelfs zonder tussenkomst van menselijke professionals. Denk aan allerlei vormen van robotisering, (semi-)automatische voertuigen, de inzet van algoritmen voor decision support en automatische wapensystemen. In de toekomst wordt misschien ook een deel van het werk van de vergunningverlenende ambtenaar, de huisarts en de rechter door AI overgenomen.

In de presentatie zal worden ingegaan op de ontwikkelingen en knelpunten op dit gebied. Het is tevens een pleidooi om technologische en sociaalwetenschappelijke disciplines methodologisch met elkaar te verbinden. Deze denkwijze doet sterk opgang in de ontwikkeling van het nationale AI privaat-publieke samenwerkingsprogramma AiNed zoals vormgegeven door de Nederlandse AI Coalitie.