Algemene Vergadering 16 september 2017

De 119e Algemene Vergadering werd zoals te doen gebruikelijk gehouden bij de KR&ZV De Maas. Echter deze keer was er voor de deur de finish van de ITU World Triathlon. En hoewel de organisatie van de ITU z’n best deed onze sprekers te overstemmen, bleek hun bijdrage aan de wetenschap te interessant om de bijeenkomst echt te verstoren.

Na een korte vergadering met een toelichting op de gebeurtenissen van het BGPW over de jaren 2015-2016 en 2016-2017 werd snel overgegaan tot de Steven Hoogendijk prijsuitreikingen voor beste promovendi en afstudeerders op het gebied van de medische en technische Proefondervindelijke Wijsbegeerte aan het Erasmus MC en de TU Delft.

Voor een korte impressie kunt u dit filmpje bekijken.

De medische Steven Hoogendijk prijs ging deze keer naar dr. Ralph Stadhouders die baanbrekend werk heeft verricht naar de regelfunctie van DNA dat zelf geen gen is maar blijkbaar wel een zeer belangrijke rol speelt. In dit geval voor de aanmaak en differentiatie van rode bloedcellen. De laudatio van dr. Ralph Stadhouders vindt u hier en zijn toelichting hier.

Dr. Ralph Stadhouders
Dr.ir. Mickael Perrin

De technische Steven Hoogendijk prijs ging naar dr.ir. Mickael Perrin die een bijzondere doorbraak voor de steeds verdere miniaturisering van de chiptechnologie heeft gevonden door aan een enkel molecuul, veel kleiner dan de huidige schakelende elementen op een chip, diode- en triode-eigenschappen te ontfutselen. De laudatio van dr.ir. Mickael Perrin vindt u hier en zijn toelichting hier.

De Steven Hoogendijk afstudeerprijzen voor de Proefondervindelijke Wijsbegeerte gingen naar drs. Lindsay Angus en drs. Elise van Gils-Bouw van het Erasmus MC en ir. Nadia Remmerswaal en drs.ir. Olaf van Campenhout van de TU Delft.

Na dit wetenschappelijk geweld hield onze Praeses magnificus: Burg. Aboutaleb een zeer interessant betoog over het gebruik van de Meet- en regeltechniek in de Politiek. Daarbij bleek dat wetenschappelijke inzichten niet altijd direct aansluiten bij het maatschappelijk debat maar algemene wetenschappelijke / technische principes wel degelijk goed bruikbaar zijn in de politiek.

Tot slot werd de bijeenkomst afgesloten met een borrel en een genoeglijk diner waarbij het gepresenteerde uitgebreid werd nabesproken.