Algemene Vergadering 21 september 2013

De 117e Algemene Vergadering van het Bataafsch Genootschap had plaats op 21 september 2013 in de sociëteit van de KR&ZV De Maas. De President Directeur, mevr.dr. F.B. de Waard-van der Spek trad in plaats van de verhinderde Praeses Magnificus als voorzitter van de vergadering

De Steven Hoogendijk prijzen werden uitgereikt aan mevr.dr.ir. D. van Halem en dr. J. Hofland. Mevr. van Halem is cum laude gepromoveerd aan de faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TUD op een proefschrift getiteld “Subsurface Iron and Arsenic Removal for drinking water treatment in Bangladesh”. De heer Hofland is cum laude gepromoveerd aan het ErasmusMC op een proefschrift onder de titel “Local control of steroid hormone biosynthesis”. Beide prijswinnaars gaven een duidelijke uiteenzetting over hun werk, na ingeleid te zijn door de respectievelijke jury voorzitters, mevr.prof.dr. L. Sarro en prof.dr. C. de Zeeuw.

De 4 studieprijzen gingen naar de dames M. Menting en S. de Mik (beide EMC) en de heren O. Kwon en J.A. Pascoe, afgestudeerd bij de faculteiten Industriële Vormgeving en Lucht- en Ruimtevaarttechniek te Delft. Elk hield een kort, boeiend verhaal over het afstudeerwerk en de verdere plannen.

De voordracht van deze middag werd verzorgd door dr. W. van der Ham, die als onderwerp had gekozen : Het Bataafsch Genootschap, de Verlichting en de Waterstaat.

De bijeenkomst werd besloten met aperitief en diner, zoals door de grondleggers van het Genootschap voorgeschreven in Plan en Grondwet.