Uitreiking 4e International Steven Hoogendijk Award 2010

Op Vrijdagmiddag 24 september 2010 ontving George M. Church in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam uit handen van burgemeester ing. Ahmed Aboutaleb de door het Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam toegekende ”International Steven Hoogendijk Award”. Deze prijs is dit jaar toegekend in het medisch-technische vakgebied “minimal invasive diagnosis” en bestaat uit een zilveren penning en een bedrag van 10000 euro.  De plechtigheid werd bijgewoond door leden en genodigden van het Bataafsch Genootschap en geïnteresseerden, die via het Wetenschapscafe waren uitgenodigd. 

Prof. George Church ontvangt de Internationale Steven Hoogendijk Award penning uit handen van Burg. Aboutaleb

Na opening van de vergadering door de President-Directeur van het Bataafsch Genootschap: prof.dr. H.W. Tilanus, zette de voorzitter van de jury: prof.dr. J. Molenaar, uiteen welke aspecten de keuze van Church hebben bepaald. Prof.dr. F.G. Grosveld sprak daarop een laudatie uit. Raoul Heertje interviewde de prijswinnaar op de hem eigen geestige wijze, waarbij de zaal een idee kreeg van de mens achter de wetenschapper. Het dankwoord van George Church nadat de Praeses Magnificus van het Genootschap, burgemeester A. Aboutaleb, hem had toegesproken en de prijs had overhandigd, richtte zich op de toekomst van het DNA onderzoek. Voorspellen van de toekomst is lastig, aldus Church, maar er aan werken en zo nieuwe perspectieven op de toekomst openen is iets, waarmee  hij bezig wil blijven.

Raoul Heertje, Huug Tilanus (Pres.Dir. BGPW) en Prof. George Church

Tussen de toespraken en het interview door musiceerde het Tilanus ensemble, daarmee een grote bijdrage leverend aan een bijzondere bijeenkomst.

George M. Church is een gerenommeerd Amerikaans biowetenschapper. In 1977 trad hij toe tot de groep van Walter Gilbert, een biochemicus die samen met Paul Berg en Frederick Sanger de Nobelprijs ontving voor het ontwikkelen van methodes voor het sequencen van het DNA-molecuul. Samen met Gilbert behoort hij tot de eersten die het idee van de analyse van het volledige menselijke genoom uitwerkte, wat leidde tot het latere Human Genome Project. Church is een van de ontwikkelaars van de huidige snelle en goedkope DNA-sequentie machines voor het aflezen van de informatie in het DNA molecuul.

In dat licht moet zijn zeer controversiële Personal Genome Project gezien worden, waarmee hij de genetische informatie van het genoom van zoveel mogelijk mensen beschikbaar wil maken op het internet, gekoppeld aan alles wat er bekend is over hun phenotype, hun zichtbare verschijnings-vorm en geschiedenis.

Behalve in de analyse van het DNA-molecuul, vervult Church reeds vele jaren een pioniersrol in de synthese van complexe moleculaire structuren en artificiële micro-organismen, de synthetische biologie dus, met als belangrijkste researchdoel momenteel de productie van biobrandstof.

George M. Church is hoogleraar genetica aan Harvard Medical School en hoogleraar gezondheids-wetenschappen en technologie aan Harvard en MIT. Hij is tevens directeur van het U.S. Department of Energy, Center of Bioenergy at Harvard & MIT en directeur van de National Institutes of Health, Center of Excellence in Genomic Science at Harvard, MIT & Washington University.

Wat hem, samengevat, interesseert is technische ontwikkeling, grootschalige biologie, transparantie van data en het publieke begrip van wetenschap.

Op donderdag 23 september 2010 om half vier ’s-middags gaf professor Church een seminar over Personal Genomics en Synthetic Biology in de Aula van het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 te Rotterdam.