Artificiële Intelligentie

6 april, 2020

Prof.dr. John Schmitz;

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST

Op maandag 6 april zou prof.dr. John Schmitz een lezing houden met als titel: “Artificiële Intelligentie, wat is het, de mogelijkheden, de beloften, de gevaren en de toekomst”. Echter ivm. de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst NIET te laten doorgaan.

Artificiële intelligentie (AI) is na een decennialange aanloop nu aan een snelle opmars bezig op een grote hoeveelheid van terreinen. Sommigen spreken zelfs van een hype. Deze snelle opmars wordt mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van grote rekenkracht in combinatie met heel grote data verzamelingen. In de voordracht zal worden ingegaan op wat artificiële intelligentie eigenlijk is en worden een aantal grondbeginselen uitgelegd zoals data science, de ontwikkeling van de rekenmachines, de samenhang met het Internet of Things, en machine learning technieken zoals deep learning. Hierna zal aan de hand van een aantal voorbeelden worden geschetst hoe AI een dramatische rol zal gaan spelen in de manier waarop wetenschap wordt bedreven, in de manier waarop AI wordt toegepast in gebieden zoals de gezondheidszorg en bedrijfsprocessen als ook de impact op het gebied maatschappelijke processen.

Ook zullen een aantal potentiele bedreigingen worden aangestipt en hoe we daarmee kunnen omgaan. Tenslotte wordt kort stilgestaan bij wat de toekomst ons kan brengen op AI-gebied.