Artificiële Intelligentie

7 september, 2020

Prof.dr. John Schmitz;

Op maandag 7 september zal John Schmitz van de TU Delft een lezing houden met als titel: “Artificiële Intelligentie, wat is het, de mogelijkheden, de beloften, de gevaren en de toekomst”. Door de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten besloten deze bijeenkomst als ZOOM meeting te laten plaatsvinden. Oorspronkelijk was deze lezing gepland op 6 april ten stadhuize.

Artificiële intelligentie (AI) is na een decennialange aanloop nu aan een snelle opmars bezig op een grote hoeveelheid van terreinen. Sommigen spreken zelfs van een hype. Deze snelle opmars wordt mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van grote rekenkracht in combinatie met heel grote data verzamelingen. In de voordracht zal worden ingegaan op wat artificiële intelligentie eigenlijk is en worden een aantal grondbeginselen uitgelegd zoals data science, de ontwikkeling van de rekenmachines, de samenhang met het Internet of Things, en machine learning technieken zoals deep learning. Hierna zal aan de hand van een aantal voorbeelden worden geschetst hoe AI een dramatische rol zal gaan spelen in de manier waarop wetenschap wordt bedreven, in de manier waarop AI wordt toegepast in gebieden zoals de gezondheidszorg en bedrijfsprocessen als ook de impact op het gebied maatschappelijke processen.

Ook zullen een aantal potentiële bedreigingen worden aangestipt en hoe we daarmee kunnen omgaan. Tenslotte wordt kort stilgestaan bij wat de toekomst ons kan brengen op AI-gebied.

De uitnodiging voor de Zoom-meeting wordt u per mail toegezonden. Het is dus van belang dat het secretariaat over een correct e-mail adres van u beschikt. Heeft u 15 augustus nog geen e-mail ontvangen, zoudt u ons dan uw mail-adres bekend willen maken door een mail te zenden naar secretariaat@bataafschgenootschap.nl