Algemene Vergadering 7 september 2019

In het jubileumjaar 2019 is de 120e Algemene Vergadering gehouden. Vanwege het speciale karakter was voor een bijzondere locatie gekozen: het volledig gerenoveerde Wereldmuseum en waren de leden in grote getale gekomen.

Onze Pres.Dir. prof.dr.ir. Peter Wieringa opende de bijeenkomst waarbij naast het gebruikelijke programma (hier) in dit jubileumjaar ook de rijke geschiedenis op het programma stond met een lezing van Prof.dr. Mart van Lieburg over de ‘Vensters van het Bataafsch Genootschap: 1769 – 2019‘.

De uitreiking van de medische Steven Hoogendijk-prijs ging naar:
Dr. Jurjen Versluis voor zijn proefschrift op het gebied van de Leukemie (hier) waar hij -na de laudatio door prof.dr. Teun van Gelder (Vz. EMC jury)- een duidelijke uitleg over gaf (hier).

En de uitreiking van de technische Steven Hoogendijk-prijs ging naar:
Dr.ir. Norbert Kalb voor zijn proefschrift op het gebied van het Quantum Internet. De laudatio werd door dr.ir. Robert Jan Labeur (lid TUD jury) en prof.dr.ir. Ronald Hanson (promotor) uitgesproken. Vanwege het bijzondere karakter was er ook aandacht bij de TU Delft. Hierna heeft Dr.ir. Kalb -ondanks het moeilijke onderwerp- zijn onderzoek mooi toegelicht.

Tevens werden er studieprijzen uitgereikt aan:
Drs. Leslie Strengers (helaas ziek) en Drs. Kimberley van der Willik
beide van het EMC en aan:
Ir. Linda van der Spaa en Ir. Jacopo Zamboni van de TUD die vanwege zijn huwelijksreis vanuit Osaka per Skype een toelichting gaf.

Tot slot overhandigde Pres.Dir. Peter Wieringa jongste lid
Kees Vuik zijn lidmaatschapsbul

Waarna de bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk diner en update van Dr. Athina Vidaki over de voortgang van het I-Lab-U project.