Uitreiking 6e International Steven Hoogendijk Award 2014

Op 31 oktober 2014 is voor de 6e maal de internationale prijs van het Bataafsch Genootschap uitgereikt tijdens een ceremonie in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam. Nadat de President Directeur van het Bataafsch Genootschap, mevrouw dr. F.B. de Waard-van der Spek, de bijeenkomst had geopend, gaf prof.dr. A. van der Lugt de aanwezigen een inzicht in de historie van neuro-radiologie.  Stefan Vilsmeier, oprichter en CEO van Brainlab AG, ontving de penning en een geldprijs van 10 000 euro uit handen van de Praeses Magnificus, ing. A. Aboutaleb, nadat de redenen voor de toekenning waren uiteengezet door de voorzitter van de jury, professor dr. P.A.E. Sillevis Smitt. De heer Vilsmeier vertelde tenslotte over zijn werk en leven. Na de ceremonie werd de bijeenkomst informeel voortgezet met een aperitief in het stadhuis.

De meeste van de aanwezige leden van het Genootschap begaven zich naar de societeit van de KR&ZV De Maas voor een diner met de prijswinnaar en overige gasten. Tijdens het diner sprak mevrouw de Waard over de grote rol die medici, met name Lambertus Bicker, gespeeld hebben vanaf de oprichting van het Genootschap in 1769. Zij legde verband tussen de heldere waarnemingen van Bicker en de huidige kennis op medisch gebied, met name op haar eigen terrein, de dermatologie. Haar illustraties zijn te zien door hier te klikken.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking is ‘s-morgens een symposium over neuronavigatie gehouden in het Erasmus Medisch Centrum. Het programma daarvan is hier te vinden.